Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 2024

Công bố công khai dự toán, phân bổ dự toán và giao tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2024

Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo Công bố công khai dự toán, phân bổ dự toán và giao tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước (đợt 2) cho các đơn vị thuộc Cục năm 2024
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan

Website Liên kết