Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu"Xây dựng giao diện và một số chức năng cơ bản công thông tin đổi mới sáng tạo"

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu"Xây dựng giao diện và một số chức năng cơ bản công thông tin đổi mới sáng tạo"

64_1.jpg
64_2.jpg

Bài viết liên quan

Website Liên kết