Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 2024

Lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

nguyen-mai-duong.jpg

     Cục trưởng: Ông Nguyễn Mai Dương

     Số điện thoại cơ quan: 

     Số phòng làm việc: Phòng 1009

     Thư điện tử: duongnm@most.gov.vn

A-Dung.jpg

     Phó Cục trưởng: Ông Phạm Thế Dũng

     Số điện thoại cơ quan: 04.22423404

     Số phòng làm việc: Phòng 1008

     Thư điện tử: dungpt@most.gov.vn

 
c-Lan.jpg

     Phó Cục trưởng: Bà Trần Thị Hồng Lan

     Số điện thoại cơ quan: 04.22461700

     Số phòng làm việc: Phòng 1006

     Thư điện tử: tthlan@most.gov.vn

 
A-Hoang.jpg

     Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Đức Hoàng

     Số điện thoại cơ quan: 04.22423403

     Số phòng làm việc: Phòng 1008

     Thư điện tử: ndhoang@most.gov.vn

Bài viết liên quan

Website Liên kết