Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024

Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế

Báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế” là một dự án một nghiên cứu chung giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tổ chức CSIRO’s Data61 của Úc được thực hiện thực hiện từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021

Báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế” là một dự án một nghiên cứu chung giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tổ chức CSIRO’s Data61 của Úc được thực hiện thực hiện từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, Dự án này là một nội dung của Hợp phần trao đổi chính sách trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo (Aus4Innovation) do Bộ KH&CN Việt Nam và Sứ quán Australia tại Việt Nam đồng chủ trì được hình thành từ năm 2017. Dự án hướng tới việc cung cấp các công cụ nhằm đánh giá hiện trạng và tác động của các hoạt động sáng tạo và đổi mới công nghệ tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Dự án tập hợp được sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam, nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học từ các tổ chức quốc tế như WB, UNIDO, ADB,v.v. cũng như các tổ chức khoa học và công nghệ uy tín của Việt Nam và nước ngoài.

Một dữ liệu về công nghệ (với trên 4.5 triệu biểu ghi) trong tổng thể số liệu về kinh tế - xã hội của Việt Nam cả giai đoạn 2001-2019 được tổng hợp, phân loại đồng bộ, thống nhất. Trên cơ sở đó, các mô hình toán kinh tế tiên tiến  đã được áp dụng để bước đầu định lượng được đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế, cũng như cơ chế khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tác động vào nền kinh tế của Việt Nam.

Những kết quả của dự án này có thể là nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó các yếu tố về hiệu quả và tính sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng, vượt qua các yếu tố cơ bản là vốn và lao động giá rẻ.

Tải báo cáo tại đây

Nguồn: SATI

Bài viết liên quan

Website Liên kết