Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 2024

Hội thảo giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất và đời sống tại Cà Mau

Chiều ngày 16/5/2023, Tại Cà Mau, Sở KH&CN tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024” tạo sự đột phá cho ngành, lĩnh vực, rất cần quan tâm gắn kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp trong tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch trong đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống. Bên cạnh đó, hệ thống lại những khó khăn, tồn tại, chỉ ra được những nguyên nhân nhằm xác định nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đối với việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2024, cần hỗ trợ doanh nghiệp đặt hàng thông qua khảo sát, đánh giá để đạt được hiểu quả trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau: giai đoạn 2020 - 2023, tỉnh Cà Mau có 07 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước được phê duyệt. Trong đó, có 04 dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 và 03 đề tài đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp thiết. Đối với cấp tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt và nhiệm vụ thuộc các chương trình do Sở KH&CN quản lý, phê duyệt đưa vào danh mục là 89 đề tài, dự án (Lĩnh vực khoa học xã hội: 08 nhiệm vụ; nông nghiệp: 59 nhiệm vụ; Y dược: 04 nhiệm vụ; kỹ thuật và công nghệ: 17 nhiệm vụ; Khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ). Đa số các đề tài, dự án được triển khai ứng dụng góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học, phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực; cung cấp các giải pháp, biện pháp thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ứng dụng vào sản xuất và đời sống; đóng góp tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc triển khai nhiệm vụ KH&CN, Sở KH&CN tỉnh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 59 đề tài, dự án (trong đó xếp loại từ đạt trở lên 50 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ xếp loại không đạt) và xử lý 06 nhiệm vụ do vi phạm hợp đồng, gặp sự cố phải dừng thực hiện. Trên 70% đề tài, dự án triển khai thực hiện đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực,…

Toàn cảnh hội thảo

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã có tham luận “giải pháp hỗ trợ ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất”, với các nội dung như: khảo sát, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ; định kỳ cập nhật/sàng lọc nguồn cung công nghệ, các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với địa phương; phương thức định hướng đặt hàng nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trước - trong - và sau quá trình ứng dụng công nghệ;…

Đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tham luận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã chỉ đạo Sở KH&CN tiếp thu và phối hợp chặt chẽ với Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ trong các hoạt động nhằm ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất tại địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã tập chung thảo luận một số vấn đề: đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất và đời sống tại địa phương; Giải pháp hỗ trợ ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất; Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất…. trao đổi, thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại địa phương trong giai đoạn tới.

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Bài viết liên quan

Website Liên kết