Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại công nghệ năm 2018

Cục trưởng Cục ƯDPTCN ban hành Quyết định 123a phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại công nghệ năm 2018

Cục trưởng Cục ƯDPTCN ban hành Quyết định 123a phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại công nghệ năm 2018

Bài viết liên quan

Website Liên kết